12 кніг па першабытнаму мастацтву і культуры

10 кніг на рускай мове аб першабытнай творчасці прызначаных для спецыялістаў і ўсіх тых, хто цікавіцца старажытнай гісторыяй чалавецтва.

К. Г. Дэўлет, М. А. Дэўлет - Міфы ў камені. Свет наскальнага мастацтва Расіі

У кнізе дадзен агляд рэгіёнаў наскальнага мастацтва Расіі, апісаны найболей важныя помнікі ад эпохі палеаліту да этнаграфічнай сучаснасці. Значная ўвага нададзена семантычнаму аспекту вывучэння наскальных малюнкаў, разгляду міфалагічных матываў і іх супастаўленню з архаічнай вуснай традыцыяй, а таксама генезісу шаманізму, ролі паганскіх культаў у фармаванні сусветных рэлігій, першым чынам будызму ў яго паўночным, ламаісцкім, варыянце. Кніга ўяўляе цікавасць як для спецыялістаў, так і для шырокага круга чытачоў.

Спампаваць: PDF

Фармозаў Аляксандр Аляксандравіч - Помнікі першабытнага мастацтва на тэрыторыі СССР

Нямала старажытных твораў мастацтва, створаных людзьмі эпохі палеаліту, мезаліту, неаліту і бронзавага веку, знойдзена на тэрыторыі нашай краіны савецкімі археолагамі. У прапанаванай да ўвагі чытача кнізе аўтар распавядае пра гравіроўкі і роспісы на скалах, пра статуэткі з каменя, гліны і касці, пра своеасаблівасць арнаментаваных сасудаў, пра першыя архітэктурныя збудаванні – дольмены і курганы.

Спампаваць: PDF

Эдуард Тэйлар - Першабытная культура

Двухтамовае выданне прац ангельскага этнографа Эдуарда Тэйлара (1832-1917) аб’ядноўвае дзве яго буйныя працы, прысвечаныя пытанням паходжання і развіцця рэлігіі, – “Першабытная культура” і “Антрапалогія”. Нягледзячы на тое што шматлікія сучасныя даследчыкі адпрэчваюць тэорыі вучонага, яго працы, якія змяшчаюць велізарны фактычны матэрыял, працягваюць заставацца важнай крыніцай для вывучэння паходжання матэрыяльнай і духоўнай культуры.

Купіць кнігу: Першабытная культура | Спампаваць: RTF

Віль Мірыманаў - Першабытнае і традыцыйнае мастацтва

Кніга вядомага мастацтвазнаўца Віля Барысавіча Мірыманава прысвечана тыпалогіі і эвалюцыі першабытнага і традыцыйнага мастацтва народаў Афрыкі і Аўстраліі. Чым было мастацтва ў момант яго з’яўлення? Што прымусіла чалавека ўдасканальваць свае навыкі ў жывапісу і пластыцы? Гэта толькі кароткі пералік пытанняў, на якія спрабуе адказаць аўтар кнігі, прыцягваючы шырокі фактычны і яркі ілюстрацыйны матэрыял.
Кніга выдавалася ў серыі “Малая гісторыя мастацтваў” у 1973 г. і па цяперашні час з’яўляецца асноватворнай працай па дадзеным пытанні.

Купіць кнігу: Першабытнае і традыцыйнае мастацтва | Спампаваць: DJVU

П. Куценкаў - Псіхалогія першабытнага і традыцыйнага мастацтва

Манаграфія П.А.Куценкава прысвечана рэканструкцыі гісторыі першабытнага мастацтва і вобразнага мыслення першабытнага чалавека. Аўтар зыходзіць з сацыягенетычнага закона, г. з. з таго, што ў псіхалагічным антагенезе чалавек аднаўляе эвалюцыю мыслення ўсяго віду. Аўтар сцвярджае, што, па-першае, першабытнае мастацтва мае мала агульнага з традыцыйным мастацтвам (эпоха дзяржаваўтварэння), а па-другое, традыцыйнае мастацтва сканчаецца з вынаходствам пісьменнасці, калі малюнак і знак канчаткова падзяляюцца.

Кніга прызначана для спецыялістаў па гісторыі мастацтва, культуролагаў, гісторыкаў, а таксама студэнтаў і аспірантаў адпаведных ВНУ, і ўсіх тых, хто цікавіцца старажытнай гісторыяй чалавецтва.

Спампаваць: PDF

Абрамава Зоя Аляксандраўна - Старажытная выява чалавека (каталог па матэрыялах палеалітычнага мастацтва Еўропы)

Манаграфія прысвечана старажытным малюнкам чалавека, створаным у эпоху верхняга палеаліту на тэрыторыі Еўропы. Строга сістэматызаваны каталог чалавечых постацяў, заснаваны на даступных апублікаваных крыніцах і асабістым знаёмстве аўтара з археалагічнымі калекцыямі малых формаў, не мае аналогаў у сусветнай літаратуры.

Разгледжаны агульныя пытанні распаўсюду, храналогіі і класіфікацыі малюнкаў. Большасць малюнкаў у каталогу прыведзена ў натуральную велічыню. Тэкст забяспечаны паўнавартаснай бібліяграфіяй. Ён можа быць карысным не толькі для спецыялістаў, але і для ўсіх хто цікавяцца найстаражытным на Зямлі мастацтвам.

Спампаваць: PDF

Дэўлет Кацярына Георгіеўна - Альтаміра: у вытокаў мастацтва

Як і чаму першабытны чалавек у сырам змроку пячор вуглём і охрай ствараў дзіўныя творы мастацтва? Каго малявалі старажытныя мастакі? Дзе знаходзяцца гэтыя шэдэўры? Адказ на гэтыя пытанні чытач знойдзе ў займальным ілюстраваным апавяданні пра найстаражытныя малюнкі на скалах – кнізе доктара гістарычных навук К.Г. Дэвлет. Лёс помнікаў наскальнага мастацтва прасочаны пачынаючы з драматычнай гісторыі адкрыцця роспісаў у іспанскай пячоры Альтаміра да нядаўніх сенсацыйных знаходак замежных і расійскіх археолагаў. Кніга разлічана як на спецыялістаў, так і на шырокі круг чытачоў.

Спампаваць: PDF

Столяр Абрам Давыдавіч - Паходжанне выяўленчага мастацтва

У кнізе вядомага савецкага навукоўца разглядаюцца спрэчныя пытанні станаўлення выяўленчага мастацтва ў палеаліце і ўплыў гэтага працэсу на фармаванне выгляду Homo sapiens.

Спампаваць: DJVU

Сямёнаў Уладзімір Анатольевіч - Першабытнае мастацтва. Каменны век. Бронзавы век

Кніга Ул. А. Сямёнава ахоплівае перыяд, які доўжыўся каля 35 тысяч гадоў – ад часу з’яўлення першых мастацкіх шэдэўраў у палеалітыных пячорах Франка-Кантаабрыі да пачатку I тысячагоддзя да н. э. Аўтар разглядае розныя аспекты ўзнікнення і развіцця мастацкай выявы, якія найболей выразна выявіліся ў пераломныя эпохі працяглай гісторыі першабытнага грамадства. Ён выяўляе ачагі ўзнікнення формаў мастацтва, якія атрымалі распаўсюд на шырокіх еўразійскіх прасторах, і на аснове творчай спадчыны раскрывае міфалогію старажытных грамадстваў. Пры працы над кнігай былі скарыстаны звесткі, атрыманыя ў выніку адкрыццяў апошніх 10-15 гадоў, якія шмат у чым змянілі існуючыя да гэтага уяўленні пра першабытнае мастацтва. Разам з шырока вядомымі помнікамі (Альтаміра, Ляско, Мас-д’Азіль, Косценкі і інш.) аналізуюцца старажытныя паселішчы, якія толькі нядаўна трапілі ў поле зроку археолагаў.

Выданне ўтрымоўвае вялікую колькасць рэдкіх ілюстрацый, забяспечана даведкавым апаратам і адрасавана як спецыялістам, так і шырокаму кругу чытачоў.

Купіць кнігу: Першабытнае мастацтва | Спампаваць: DJVU

Шер Якаў Абрамовіч - Петрагліфы Сярэдняй і Цэнтральнай Азіі

У кнізе прадстаўлена вялікая серыя комплексаў наскальных малюнкаў з тэрыторыі Паміра-Алая, Цянь-Шаня, Алтая, Саян і Мінусінска катлавіны. Упершыню падрабязна разгледжаны тэарэтычныя і метадычныя праблемы вывучэння петрагліфаў. Эксперымент па класіфікацыі стылістычных груп малюнкаў з дапамогай ЭВМ, які выкладзены ў кнізе, з’яўляецца першай спробай падобнага аналізу помнікаў першабытнага мастацтва. На падставе зменлівасці стылю зроблена спроба вызначэння храналогіі петрагліфаў. У кнізе таксама разглядаюцца некаторыя пытанні семантыкі сюжэтаў наскальных малюнкаў.

Спампаваць: PDF

Анатоль Панцялеевіч Дзеравянка, Наталля Віктараўна Полосьмак - Тыя, што сцерагуць золата грыфы

Манаграфія прысвечана адной з найболей яркіх старажытных культур Сібіры – пазырыкскай. Упершыню ў поўным аб’ёме публікуюцца ўнікальныя матэрыялы трох курганоў на плято Укок, адзін з якіх – з “замерзлай” магілай. Асвятляюцца пытанні культурных сувязяў носьбітаў пазырыкской культуры, іх ладу жыцця, гаспадарчай дзейнасці, а таксама мастацтва. Праца ўтрымоўвае шмат ілюстрацый і вялікі блок прыкладанняў.
Кніга разлічана на археолагаў, этнографаў, мастацтвазнаўцаў.

Спампаваць: PDF

Фралоў Барыс Аляксеевіч - Першабытная графіка Еўропы

У цэнтры ўвагі аўтара знаходзяцца пытанні станаўлення пазнавальнай дзейнасці чалавека, эстэтыка, сімволіка і абраднасць еўрапейскіх раннепершабытных абшчын. Выяўленчае мастацтва старажытных людзей рэканструецца на падставе дадзеных археалогіі, этнаграфіі, мастацтвазнаўства і псіхалогіі. Еўрапейская першабытная графіка разгледжана ў кантэксце гісторыі сусветнай мастацкай культуры.

Спампаваць: PDF

Калі вы знайшлі памылку, калі ласка, выдзеліце фрагмент тэксту і націсніце Ctrl + Enter

Галоўны рэдактар