Як стаць сапраўдным спартанцам?

У штодзённым уяўленні Спарта – ідэалізаванае грамадства мускулістых герояў. Давайце разбірацца, ці так гэта? Калі да, то праз што трэба было прайсці, каб стаць сапраўдным грамадзянінам Лаконіі, дзяржавы спартанцаў?

Spartans by frankhong

Першае пытанне: а скінулі б мяне ў цясніну, калі ў маленстве я быў бы кволым? Не, спартанцы ніколі не кідалі фізічна слабых немаўлятаў у цясніну. Навуковец Афінскага ўніверсітэта Теадорас Піціос даўно аспрэчыў гэты міф. У раёне цясніны археолагі праводзілі археалагічныя раскопкі. Вынікі дазволілі ачысціць старажытных спартанцаў ад страшных абвінавачванняў. Пасля пяцігадовых аналізаў чалавечых рэштакаў цясніны, навукоўцы выявілі, што сярод памерлых толькі юнакі і сталыя мужчыны ад 18 да 35 гадоў. На гэтым месцы каралі смерцю палонных і злачынцаў.


Днём яны адпачывалі, хаваючыся па зацішных кутках, а ноччу, пакінуўшы свае прыстанішча, забівалі ўсіх ілотаў (рабоў-земляробаў), якіх захоплівалі на дарогах.Плутарх

З суровымі выпрабаваннямі Спарты вы сутыкнецеся адразу пасля нараджэння – ваша люлечная будзе жудасна нязручная. Як толькі споўніцца сем гадоў, вас пашлюць у лагер і прызначаць у агелу – «зграю». Усталёўка спартанскага выхавання – гэта не зрабіць магутнага байца, а прывіць пачуццё калектывізму. Да канца жыцця прыйдзецца знаходзіцца ў калектыве мінімум з пятнаццаці чалавек. Калі споўніцца дванаццаць, вы атрымаеце першы падарунак ад дзяржавы – плашч, ваша адзіная адзежа – да дванаццаці гадоў дзеці ходзяць голыя. Але нягледзячы на гэта, займацца спортам і ратнай справай у лагеры ўсё адно прыйдзецца голым. Ложак трэба зрабіць самім з рачнога трыснёга, які прыйдзецца рваць голымі рукамі. Калі вы досыць кемлівы, то скарыстаецеся крапівой, каб яна апякала і сагравала пад час сна. Кожны дзень вас чакаюць інтэнсіўныя фізічныя трэніроўкі, урокі валодання мячом, кап’ём, шчытом. Адукацыя мінімальная – чытаць і пісаць, але ніякіх навук, мастацтва і рамёстваў.

Выхаванне было накіравана да таго, каб юнакі ўмелі падпарадкоўвацца і мужна пераносіць пакуты, а ў бітвах паміраць ці дамагацца перамогі.Плутарх

Ежа? Забудзьце. Прывучванне да пастаяннага пачуццю голаду пачынаецца з ранняга дзяцінства. Зразумела, без ежы не пакінуць, але гэта будзе бедная ежа. Трэба сваімі сіламі змагацца з пазбаўленнямі і стаць бясстрашнымі і хітраватымі, каб знайсці сабе пражытак – крадзяжом, разбоем, а то і забойствам. Гэта зусім не злачынства, такі педагагічны метад вітаўся ў спартанскім грамадстве. Аднак калі вас зловяць, без літасці паб’юць бізуном як нікуды не вартага злодзея.

З вольнага часу ёсць толькі Кріптыя, апішам яе цытатай:

Вось як адбываліся кріптыі. Час ад часу ўлады адпраўлялі блукаць па наваколлях маладых людзей, якія лічыліся найболей кемлівымі, забяспечыўшы іх толькі кароткімі мячамі і самым неабходным запасам харчавання. Днём яны адпачывалі, хаваючыся па зацішных кутках, а ноччу, пакінуўшы свае прыстанішча, забівалі ўсіх ілотаў, якіх захоплівалі на дарогах. Нярэдка яны абыходзілі і палі, забіваючы самых моцных і дужых ілотаў. Плутарх

Калі вы пасталелі, скончылі ваенны дзіцячы лагер і засталіся ў жывых, то палова шляху ўжо ў мінулым. Вы сталі грамадзянінам Лаконіі, але сапраўдным спартанцам – яшчэ не. Ваенныя паходы – адзіны спосаб адпачыць ад бясконцых трэніровак.

На ўсёй зямлі для адных толькі спартанцаў вайна аказвалася адпачынкам ад падрыхтоўкі да яе.Плутарх

Выбару ў вас няма, іншыя прафесіі ў Спарце забаронены – гэта вядзе да сацыяльнай няроўнасці і матэрыяльнаму расслаенню, што супярэчыць маналітнаму прынцыпу Спарты – цэласнасць калектыва. Гаспадаркай, гандлем і наогул усім, акрамя вайны, зараблялі ілоты, заняволеныя жыхары вобласці Месенія. У адрозненне ад класічнага антычнага рабства, ілот меў зямлю, скаціну і сям’ю, вёў самастойную гаспадарку, але аддаваў спартанскай абшчыне вызначаную частку. Але прадаць зямлю ці дом нельгаусё пад уладай дзяржавы.

Кожнаму грамадзяніну належыў маёнтак, які па раскошы не адрозніваўся ад іншых, бо раскошы наогул не было.

Першым чынам ён выключыў са звароту ўсе залатыя і срэбныя манеты, загадаўшы ўжываць адну жалезную. Пры малым кошце яна займала столькі месца, што для зберажэння ў доме дзесяці мін трэба было будаваць вялікую камору і перавозіць іх на возе. Дзякуючы такой манеце ў Спарце знікла шмат злачынстваў: хто вырашыўся б красці, браць хабар, адымаць грошы іншага ці рабаваць, калі нельга было нават схаваць сваю здабычу?! Затым Лікург выгнаў са Спарты ўсе бескарысныя, лішнія рамёствы. Зрэшты, калі б нават ён не выганяў іх, вялікая частка з іх усё адно знікла б сама сабой разам з уводзінамі новай манеты. Бо жалезныя грошы не мелі хаджэння ў іншых грэчаскіх дзяржавах; за іх нічога не давалі і смяяліся над імі, у выніку чаго на іх нельга было купіць ні замежных тавараў, ні прадметаў раскошы. Па той жа прычыне чужацкія караблі не заходзілі ў спартанскія гавані. У Спарту не з’яўляліся ні аратары, ні гаспадары гетэр, ні майстры залатых і срэбных спраў — там не было грошай. Такім чынам, раскоша знікла сама сабой. Рамеснікі, якія рабілі раней прадметы раскошы, павінны былі з тых часоў ужываць свой талент на выраб прадметаў першай неабходнасці.Плутарх

Яшчэ адной адметнай рысай спартанскага ладу было агульнае харчаванне. У вас няма права харчавацца дома, толькі ў «абедзенных клубах», «сісітыях». Прынцып просты – вы прыносіце ежу ў агульны збор, потым з’ядаеце за агульным сталом. Грамадскія сталовыя выдатна ўраўноўвалі грамадзян. Тут жыццё чалавека залежыць ад меркавання навакольных – усе строга наглядалі адзін за адным.

Ураўнілаўка Спарты прывяла да стану пастаяннага заняпаду. Нават маёмасць была збольшага агульнай: можна залезці ў суседні свіран ці дом і ўзяць, што заўгодна, толькі калі гэта не было неабходна для жыцця гаспадароў.

sparta by diper86

Лад жыцця спартанскіх жанчын расцэньваўся ў астатняй Грэцыі як штосьці анамальнае. Грэчаскія полісы цалкам былі грамадствамі мужчын. Арыстоцель апісваў жанчын як маральна, інтэлектуальна і фізічна непаўнавартасных у параўнанні з мужчынамі. Грэкі ўяўлялі спартанак амаральнымі і некіравальнымі, якія нават камандуюць мужамі. Калі ва ўсёй Грэцыі сям’я з’яўлялася ячэйкай грамадства, то законы Спарты імкнуліся ва ўсім зменшыць значнасць сям’і. Спартанская ідэалогія калектывізму закранала і жанчын, а значыць, жанчына лічылася паўнавартаснай асобай. Гэтага і не магла ўсвядоміць астатняя Грэцыя.

Маладыя спартанкі не сядзелі пад замком у чаканні замужжа. Як і хлопчыкаў, іх падзялялі на атрады, яны праходзілі спартыўную падрыхтоўку, трэніраваліся ў алімпійскіх відах спорту. Вастрыню трэніроўкам дадавала тое, што маладыя людзі абодвух полаў спаборнічалі на вачах адзін у аднаго аголеныя. На святах голыя юнакі і дзяўчыны танцавалі, праводзілі ўрачыстыя спаборніцства. Старажытныя грэкі лічылі галізну адным з сваіх адрозненняў ад варвараў. Тым не менш ва усёй Грэцыі гэта тычылася толькі мужчын, а не жанчын. Грэчаскія жанчыны хадзілі з галавы да ног нясмела ўхутаныя ў аморфныя адзення. У манеры спартанак адкрыта агаляцца шмат хто ў Грэцыі бачыў адну распуснасць. Акрамя таго, спартанскім жанчынам унушаўся добрапрыстойны склад думак, разуменне, што і яны могуць далучыцца да адвагі і пашану.

 — Адны вы, спартанкі, робіце што жадаеце са сваімі мужамі, – папракнула адна афінянка.

— Так, але ж адны мы і нараджаем мужоў, — адказала царыца Горго, жонка Леаніда.

Дзякуючы выхаванню спартанкі былі адважнымі і бойкімі на язык, што адчувалі на сабе мужы. Спартанкі вольна апавяшчалі свае думкі і паводзілі сябе незалежна. І калі грэкі глядзелі на падобнае з здзіўленнем, то спартанцы лічылі натуральным, што жанчыны ўключаліся ў жыццё дзяржавы.

spartan bunnies by yume fran

І, нарэшце, каб стаць сапраўдным спартанцам, трэба памерці героем. Пасля вядомай баталіі пры Фермапілах загінулі ўслаўленыя 300 спартанцаў. У жывых засталося два спартанскіх ваяра: першага паслалі як ганца, а другі да пачатку бітвы захварэў і не змог ваяваць. Але спартанец, які пакінуў поле бою і збег, не мог атрымаць памілаванне, ён станавіўся ізгоем. Першы выжыўшы павесіўся ад ганьбы, другі знайшоў смерць праз год у іншый вайне. Аднак спартанцы лічылі, што ніякія подзвігі ці гераічная смерць не могуць змыць ганебнае таўро баязліўца.

Калі вы знайшлі памылку, калі ласка, выдзеліце фрагмент тэксту і націсніце Ctrl + Enter

Галоўны рэдактар